İlk olarak ‘’devrim’’ sözcük anlamı olarak dönüşüm ve geçiş anlamına gelmektedir. Sanayi devrimleriyle birlikte de insanlar bir yeniliğe değişime geçiş yapmıştır. Birinci sanayi devrimi 1760’ta başlamıştır. Buhar makinesinin devreye girmesi ve demiryolları inşasıyla mekanik üretime geçiş başlamıştır. 19. yüzyıl sonlarına doğru ise ikinci sanayi devrimi ile elektriğin ve montaj hattının sağladığı destekle seri üretime geçilmiştir. 1960’larda üçüncü sanayi devriminde ana bilgisayarların, kişisel bilgisayarların, internetin yayıldığı bir dönem olduğundan bu dönem dijital devrim olarakta adlandırılmıştır. Dördüncü sanayi devrimi ise dijital devrim üzerinde ilerliyor ve bazı profesörlerce ‘’ikinci makine çağı’’ olarak adlandırılıyor. Dördüncü sanayi devrimi, akıllı ve bağlantılı makineleri, nanoteknolojileri, yenilenebilir enerjileri içeriyor. Bu devrimin diğerlerinden farkı teknolojilerin birbiriyle bağlantılı olup fiziksel, dijital ve biyolojik alanlarda karşılıklı etkileşimidir. Fiziksel olarak özerk taşıtlar, 3D yazıcılar ve ileri robotik öne çıkmaktadır. Şuan da dronlar, uçaklar, tekneler birer özerk taşıtlardır. Fakat sensörler ve yapay zeka teknolojilerinin gelişimiyle bunlar hızla iyileşecektir. Gelişmelerle birlikte dronlar ulaştırma araçları olarak kullanılacaktır. 3D baskı ile dijital bir şablon kullanılarak üç boyutlu bir nesne ortaya çıkabilir. Şuanda otomotiv, havacılık medikal endüstrilerdeki uygulamalarda kullanılsa da gelecekte ürünlerin müşteriye göre özelleştirilmesinde kullanılacaktır. Yakın zamana kadar sadece otomotiv ve bazı belirli alanlarda kullanılan robotlar artık bugün tüm sektörlerde, hassas tarımdan hasta bakıcılığına kadar her alanda kullanılıyor. Robotikteki hızlı ilerlemelerle insanlar ve makineler arası işbirliği giderek iyileşecektir. Dijital açıdan ise dördüncü sanayi devriminde fiziksel ve dijital uygulamalar arasındaki bağlantı olan nesnelerin internetidir. Nesnelerin interneti ile en basit nesneler ve insanlar arası teknolojik bir bağlantı oluşacaktır. Zamanla akıllı sensörler evlere, giysilere, kentlere, ulaşım ve enerji ağlarına yerleştiriliyor. Diğer bir alan ise biyolojik alandır. En dikkat çekici yenilik ise genetikteki inovasyonlardır. Bilimciler artık deneme yanılma yöntemiyle değil bilgiişlem gücüyle hangi özgül genetik varyasyonların belli özellikleri ve hastalıkları oluşturduğunu test edebiliyorlar. Bir sonraki adımda ise DNA yazarak organizmalar özelleştirilecektir. Dördüncü sanayi devrimi büyük teknolojik yeniliklerle gelmektedir. Hayatımızı hızla değiştirip kolaylaştıracak.

Yazar: Ecem Güner

Kaynak: Dördüncü Sanayi Devrimi