Devrim sözcüğü ani ve radikal değişimi çağrıştırır. Yaşam tarzımızdaki ilk değişim avcılık-toplayıcılıktan tarıma geçiştir. Tarım devrimini 18.yüzyılın ikinci yarısından itibaren gündeme gelen bir dizi sanayi devrimi izledi.Kas kuvvetinden mekanik kuvvete geçiş gerçekleşti. İlk sanayi devrimi demiryollarının ve buhar makinesinin devreye girmesiyle ikinci sanayi devrimi elektrik ile üçüncü sanayi devrimi ise bilgisayarlar ve internet ile dijital devrim olarak tanımlandı. Dünyanın bir dönüm noktasında olduğunu, benzeri görülmemiş yeniliklere yol açacak olan bu yüzyıla beraber başlayan devrime ise dördüncü sanayi devrimi olarak nitelendirebiliriz. Dördüncü sanayi devrimi sadece akıllı ve bağlantılı makine ve sistemlerle ilgili değil gen diziliminden nanoteknolojilere, kuantum bilgi işlemelere kadar fiziksel dijital ve biyolojik alanların karşılıklı etkileşimidir.

Yazar: Abdullah Berat Kaplan

Kaynak: Dördüncü Sanayi Devrimi