Dördüncü Sanayi Devrimi” kitabında Klaus Schwab, devrimi sağlayan temel teknolojilere tanıtıyor. Devrimin hükümetler, işletmeler ve vatandaşlar üzerindeki etkisini de aynı zaman da tartışıyor.

Teknoloji, bizlere kişisel gelişimimizde fırsatlar sunmaktadır. Sunulan bu fırsatlar, beraberinde değişime kucak açan dünyayı da beraberinde getirmekte tabi. Fakat kucak açan kadar, teknolojiye karşı direnenlerde var ve buna tam bir kutuplaşma adını verebiliriz. Yinede her şeyin ötesinde teknoloji, kontrolümüz dışında bir durum olarak red edilecek bir kuvvet değildir. Dramatik teknolojik değişimi, kim olduğumuz ve dünyayı nasıl gördüğümüz çerçevesinde derinlemesine düşünmek için kendimize bir kapı açmalıyız.

Peki ya kimliğimiz, merhamet duygumuz, içe bakış, empati gibi insana özgü kapasitelerimize entegre olan teknoloji bu durumları azaltacak mı azaltmayacak mı?

Stephen Hawking ile bilimci arkadaşları Stuart hall, Max tegmark ve Frank Wilczek yapay zekâ üzerine bir yazı yazdılar. Bu yazı, YZ’nin kısa vadede kimin kontrol ettiğine bağlıyken, uzun vadede kontrol edilip, edilemeyeceğine bağlı kalacaktır. Yakın bir gelecekte tasarım bebeklerin yanı sıra genetik hastalıkların kökünün kazınmasından insan bilişinin artırılmasına kadar, insanlığımız üzerinde yapılmış bir dizi başka düzenleme görebiliriz. Bunlar insanlar olarak karşı karşıya bulunduğumuz en büyük etik ve manevi sorunları gündeme getirecektir. “Teknoloji ve kültür yazarı Nicholas Carr dijital sularda ne kadar çok zaman harcarsak, dikkatimiz üzerinde kontrol uygulamayı bıraktığımız için, bilişsel yeteneklerimizin inçin o kadar boşaldığını belirtiyor.” 

Dördüncü sanayi devrimi, yaşadığımız ve çalışmakta olduğumuz bu dünya için dönüştürme etkisine sahiptir. Teknolojiyi, sadece hastalıkları tedavi etmek ya da yaraları onarmak için kullanılabilir bir şey olarak görmek yerine kendimizi daha iyi insanlar haline getirmek için de kullanabilir miyiz?  Hepimizin yakından aşina olduğumuz ve çoğumuzun kullandığı amazon ve netflix bizlerin neyi sevdiği ya da sevmediğini tahmin edebilme algoritmalarına sahip.

 Spor yaparken, aile ya da arkadaşlarla yemek yerken bile çevrimiçi etkileşimler devam etmekte…

Yazar: Dilan Dağ

Kaynak: Dördüncü Sanayi Devrimi