Dördüncü sanayi devriminin itici kuvveti olan teknolojilerle ilgili sayısız kuruluş tarafından listeler üretildi. Bu üretilen teknolojiler çeşitli yerlerde gelişiyor.

Tüm gördüğümüz teknolojiler tek bir amaca dayanıyor hepsi de dijitalleşmenin ve enformasyon teknolojisinin her yere nüfuz eden gücünü kullanıyor. Tüm teknolojik gelişmeler birbiriyle bağlantılı devam ediyor. Örneğin gen dizileme, veri analitiğinde ki ilerleme olmasaydı mümkün olamazdı.

Teknolojik megatrendlerin başlıca dört fiziksel ifadesi vardır: Özerk taşıtlar, 3D yazıcılar, ileri robotik, yeni malzemeler.

Özerk taşıtların adını daha çok sürücüsüz arabalar olarak duymuşuzdur. Fakat bunun yanında uçaklar, drone’lar, gibi bir çok çeşidi vardır. Hatta birkaç yıl içinde düşük maliyetli ticari olarak erişilebilir drone’ları görebileceğiz.

Eklemeli imalat diye de adlandırılan 3D baskı, üç boyutlu dijital çizim ya da modelden tabaka üstüne tabaka basarak fiziksel bir nesne oluşturmak demektir.Bu malzeme rüzgar türbinleri ve medikal implantlarda kullanılmasının yanında şu an için otomotiv ve havacılıkta daha çok kullanılmaktadır. Bu gelişim giysilerde olduğu gibi insan vücuduna uyum sağlayacak düzeye de gelecektir.

Şimdiye kadar robotun kullanımı daha çok otomotiv sektöründe kullanılmaktaydı. Fakat bu dönemlerde robotlar giderek tüm teknolojilere sıçramaya başladı. Bu dönemlerde robotlar  uzaktan enformasyona erişebiliyor ve başka robotlardan oluşan bağlara bağlanabiliyor.İleri teknolojinin başlıca köprüsü ‘her şeyin interneti’ olarak da adlandırılan nesnelerin internetidir. Bizim günlük hayatımızda kullandığımız bütün nesneler. Aynı zamanda son yıllarda gen dizileme teknolojisinin maliyetinin azalmasında önemli ilerlemeler kaydedildi. Biyolojiyi düzenleme yeteneği genetiği değiştirilmiş bitki ya da hayvanlar yaratmayı, bunun da ötesinde insanlar da dahil olmak üzere yetişkin organizmaların hücrelerini değiştirmeyi mümkün kılacak şekilde pratikte herhangi bir hücre tipine uygulanabilir.İnovasyon süreci kesinlikle garantisi olmayan bir sosyal süreçtir.İleri görüşlü fikirlerin peşine düşülen lider sanılan yerler akademik kurumlardır. Mega trendler genel terimlerle tartışıldığında soyut görünür fakat son derece büyük gelişmelere yol açar.

Yazar: Hakan Ağca

Kaynak: Dördüncü Sanayi Devrimi