Yazar: Esma Durmuş

Dördüncü sanayi devrimi olarak isimlendirilen dönemin başlamasıyla teknoloji insan hayatının her alanına girmeye başladı. Bu hızlı giriş beraberinde çok büyük değişimleri gerekli kıldı. Bu yeni çağa ayak uydurmak eski jenerasyonlar için zorlu oldu. Fakat teknolojinin içine doğan yeni jenerasyonu da etkiledi. Faruk Eczacıbaşı bu kitapta gençlere geleceğe hazırlanmaları konusunda yol gösterici ipuçları verirken teknolojini kısa tarihinden de bahsediyor. Bu konu da her gencin dağarcığındaki bilgi, deneyim ve yetkinliklerle başa çıkması gerektiğini söylüyor. Kitabın önemli bölümleri esneklik, yakınsama, ağ yapısı, karanlık taraf kavramlarının açıklanmasından oluşuyor. Yakınsama başlıklı ikinci bölüme başlarken Eczacıbaşı, internetin toplumların kullanımına açılmaya başlandığı 20. Yüzyılın sonlarına doğru Türkiye’de ve tüm dünyadaki siyasi olaylardan bahsediyor. Aslında yaşanan bu olaylarla interneti yayılması arasında bir bağ kuruyor. Örneğin Sovyetlerin dağılmasından sonra, Amerika’nın kendisine bir tehdit olarak gördüğü Sovyetlerden kurtulmasıyla onlara karşı geliştirdiği yeni teknolojileri halkın kullanıma açmasından bahsediyor. Bu bölümde her ülkede yaşanan olaylara kısa bir özet geçiyor. Bu olayları takiben 90’lı yıllara gelindiğinde internet birçok şirket tarafından kullanılmaya başlandı. Şirketler yeni yeni bu gelişmenin gücünü ve faydalarını keşfetmeye başladı. Eskiden çok uzun zaman alan hesaplamalar kolayca bilgisayarlar tarafından yapılmaya başladı. 2000’li yıllara gelindiğinde Wikipedia bir toplumsal sorumluluk projesi olarak ortaya çıktı. Bu ve benzeri servisler ansiklopedi kavramının yerini aldı. Büyük ansiklopedi şirketlerinin yavaş yavaş batmasına ve kapanmasına yol açtı. Aslında bu internetten sonra oluşacak değişimlerin başlangıcıydı. Günümüzde artık birçok geleneksel şeyin yerini bir tıkla halledebileceğimiz telefonlar aldı. Örneğin eskiden fatura ödemeleri için kaybedilen zaman yerine artık telefondan bu işlemleri zahmetsizce halledebiliyoruz. Wikipedia ve Facebook internet 2.0 kavramının en iyi iki örneği olarak savunuluyor. Eczacıbaşı internet 2.0’ı tanımlarken şu ifadeleri kullanıyor; ‘’ sanal toplumların veya insanların kendilerini ait hissettikleri paralel evrenlerin ortaya çıkmaya başladığı evre olarak da ifade edilebilir’’. Ayrıca internetin insan hayatına hızla girmesiyle birlikte kişisel verilerin korunması konusu gündeme gelmeye başladı tüm dünyada. Bu soruna yönelik ilk yasal düzenleme 1970 yılında Almanya’da yapıldı. En önemli ve kapsamlısı 1995 yılında Avrupa bölgesinde yapıldı. Yazara göre Türkiye’deki yasal düzenlemeler ise hala yetersiz. Diğer taraftan, bu bölümde, endüstri devriminin dönemlerini açıklıyor ve ‘’dördüncü endüstri devrimi’’ üzerinde fazlasıyla duruyor. Bu terim, üretim evresinin alacağı yeni biçim belirtmek için 2011 yılından sonra yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Bu bölümde üssel düşünmekten bahsediyor aynı zamanda. Şu an iktidardaki kuşak olarak nitelendirdiği internetle gençlik yıllarında tanışan neslin daha doğrusal düşündüğünü savunuyor. Üssel düşünme konusunda verdiği satranç örneği konuyu aslında tam olarak anlamamızı sağlıyor. Hızlanma, sanallaşma ve etkileşim ile birlikte insan yaşamında çok büyük değişiklikler meydana gelmeye başladı. Bu üç faktörün bir araya gelmesi zaman ve mekan kavramlarına farklı anlam kazandırdı. Bu değişime en iyi ayak uydurabilenlerse internet çağının içine doğan ve üssel düşünebilme yetisine sahip olan yeni kuşaklar oldu. Bu değişim aynı zamanda tekno-iyimserler ve kötümserleri karşı karşıya getirdi. Sanallaşma ile birlikte telefonda ve bilgisayar başında geçirilen süre uzadı. İnsanlar geleneksel alışkanlıkları bıraktı. Haberleri gazeteler yerine internetten takip etmeye başladık. Bu gibi durumlarda birçok iş alanın yok olmasına neden oldu. Fakat bununla birlikte geleceğin meslekleri olarak adlandırılan yeni meslek grupları ortaya çıktı. Eczacıbaşı bu konuda iyimserlik içinde olduğunu söylüyor. Son olarak amazon, Uber gibi yeni nesil uygulamalardan bahsediyor. Kullanımları ve sağladı kolaylıkları anlatıyor. Aynı zamanda sosyal medyanın insan hayatında meydana getirdiği değişimlerden bahsediyor. Kitle itişim araçları haberleşme konusunda kolaylık sağlasa da bu kolaylıkla beraber kötü sonuçları da beraberinde getiriyor. Doğru haberlerin yanı sıra yalan haberlerinde sosyal medya ve internet üzerinden kolayca ve hızla yayılabilmesi çok büyük sorunlara neden oluyor.

Kaynak: Daha Yeni Başlıyor / Faruk Eczacıbaşı